xx   o
 Nummer   Beskrivning         postfriskt stämplat