xx    x    o
 Nummer  Beskrivning      postfriskt ostämplat stämplat