xx   o
 Nummer   Beskrivning       postfriskt stämplat