Svenska automathäften

Bild: HA16

Detta är vår gällande prislista över svenska automathäften.
Samtliga häften är felfria och i mycket god samlarkvalitet.
Du beställer enklast genom att skicka ett E-mail, se även information

Samtliga priser är i svenska kronor SEK.
Uppdaterad 2010-02-23=======================================
Facit  Beskrivning       Pris
Nr                xx
=======================================


1954  G VI A, typ I
HA.1  R (406BB)       1950,00
HA.1  O (406BB)        425,00
HA.2E  R (400BB)        45,00
HA.2E  O (400BB)        40,00
HA.3  R (406DD+BB)       45,00
HA.3  O (406DD+BB)       45,00

1955  Svenska Frimärket   
HA.4A  R (467DD+BB)      375,00
HA.4A  O (467DD+BB)      175,00
HA.4B  R (467DD+BB)       35,00
HA.4B  O (467DD+BB)       35,00

1957-58 Siffertyp,
    G VI A typ II
HA.5B  RH (413+394)       35,00
HA.5B  RV (394+413)      340,00
HA.5B  OH (413+394)       85,00
HA.5B  OV (394+413)      295,00
HA.6  RH (395,416)      185,00
HA.6  RV (395,416)       95,00
HA.6  OH (395,416)      185,00
HA.6  OV (395,416)      110,00

   Siffertyp,
    G VI A typ III
    1961
HA.7  RH (394,418)       5,00
HA.7  RV (394,418)       21,00
HA.7  OH (394,418)       5,00
HA.7  OV (394,418)       19,00
Serie  HA.7 (4)         48,00
HA.8  RH (395,421)       12,00
HA.8  RV (395,421)       12,00
HA.8  OH (395,421)       30,00
HA.8  OV (395,421)       15,00
Serie  HA.8 (4)         65,00
   1962
HA.9A  R (420, 25ö)       9,00
HA.9A  O (420, 25ö)       10,00
HA.9B  R (420, 25ö)       5,00
HA.9B  O (420, 25ö)       6,00
Serie  HA.9 (4)         29,00
HA.10  (395/425)
    (tomruta/10ö/35ö)
HA.10  RH            11,00
HA.10  RV            10,00
HA.10  OH            58,00
HA.10  OV            58,00
Serie  HA.10 (4)        135,00
HA.11  (395/425)
    (textruta/10ö/35ö)
HA.11A RH            23,00
HA.11A RV             9,00
HA.11A OH            45,00
HA.11A OV            50,00
Serie  HA.11A (4)        125,00
HA.11B RH             9,00
HA.11B RV             7,00
HA.11B OH            45,00
HA.11B OV            50,00
Serie  HA.11B (4)        105,00
   1964-66
HA.12  (395/428)
    (10ö/40ö)
HA.12A RH            15,00
HA.12A RV             9,00
HA.12A OH            10,00
HA.12A OV            14,00
Serie  HA.12A (4)        46,00
HA.12B RH            10,00
HA.12B RV             9,00
HA.12B OH             9,00
HA.12B OV            10,00
Serie  HA.12B (4)        35,00
HA.12C RH             9,00
HA.12C RV             9,00
HA.12C OH             9,00
HA.12C OV             9,00
Serie  HA.12C (4)        35,00
HA.12D RH            18,00
HA.12D RV            20,00
HA.12D OH            18,00
HA.12D OV            18,00
Serie  HA.12D (4)        70,00
HA.12E RH            17,00
HA.12E RV            17,00
HA.12E OH            23,00
HA.12E OV            21,00
Serie  HA.12E (4)        75,00
HA.12F RH            18,00
HA.12F RV            13,00
HA.12F OH            15,00
HA.12F OV            14,00
Serie  HA.12F (4)        57,00
   1964
HA.13  (396/398/420)
    (10ö/15ö brun/25ö)
HA.13A RH             6,00
HA.13A RV             6,00
HA.13A OH            25,00
HA.13A OV            25,00
Serie  HA.13A (4)        60,00
HA.13B RH             6,00
HA.13B RV             6,00
HA.13B OH            25,00
HA.13B OV            30,00
Serie  HA.13B (4)        65,00
   1965-66
HA.14  (395/397/420)
    (10ö/15ö grön/25ö)
HA.14A R             5,00
HA.14A O             8,00
HA.14B R             19,00
HA.14B O             65,00
HA.14C R             5,00
HA.14C O             10,00
HA.14D R             10,00
HA.14D O             14,00
HA.14E R             5,00
HA.14E O             11,00
HA.14F R             5,00
HA.14F O             10,00
   1966-67
HA.15  (394/397/423)
    (5ö/15ö/30ö)
HA.15A R             5,00
HA.15A O             23,00
HA.15B R             6,00
HA.15B O             23,00
HA.15C R             10,00
HA.15C O             40,00
HA.15D1 R             6,00
HA.15D1 O            10,00
HA.15D2 R             9,00
HA.15D2 O            15,00
HA.15E1 R             7,00
HA.15E1 O            10,00
HA.15E2 R            10,00
HA.15E2 O            22,00
   1966
HA.16  (394-95/397/423/428)
    (5ö/10ö/15ö/30ö/40ö)
HA.16A1 R            24,00
HA.16A1 O            50,00
HA.16A2 R            135,00
HA.16A2 O            92,00
HA.16B R             87,00
HA.16B O             80,00
HA.16C R             25,00
HA.16C O             50,00

1967  Järnålder, Öland    
HA.17A (604-07)          5,00
HA.17B1 (604-07)          6,00
HA.17B2 (604-07)         32,00
1969  Tjörnbroarna
HA.18A (663-65)         75,00
HA.18B (663-65)         24,00
1970  Svenskt Konstsmide   
HA.19A1 (686-89)         12,00
HA.19B (686-89)         43,00
1971  Gotl. stenmästare   
HA.20  (734-37)          8,00
1972  Postflyg
HA.21B (778-81)          5,00
1973  Skydda djuren
HA.22A (837-42y)         10,00
HA.22B (837-42x)         28,00
1975  Vendeltid
HA.23A (911-14y)         4,00
HA.23B (911-14x)         5,00
1975  Ånglok
HA.24  (935-37)          6,00
1981  Fornnord. mytologi   
HA.25A (1152-56)         9,00
HA.25B (1152-56)         23,00
1985  Gamla skyltar
HA.26A (1359-63)         9,00
HA.26B (1359-63)         15,00Svenska frimärkshäften - huvudmeny
maskintillverkade häften | automathäftenLars E. Ohlson
Magnoliag 21   -   256 68 Helsingborg   -   Sverige
E-mail: info@scand.net
Tel: 0705-296541
-Medlem av Sveriges Frimärkshandlareförbund-


Copyright © 2021 Lars E. Ohlson