Svenska maskintillverkade frimärkshäften

Svenskt Näringsliv

Detta är vår gällande prislista över svenska frimärkshäften (för automathäften se separat prislista).
Samtliga häften är felfria och i mycket god samlarkvalitet.
Du beställer enklast genom att skicka ett E-mail, se även information

Samtliga priser är i svenska kronor SEK.
Uppdaterad 2012-03-19=====================================
Facit  År, beskrivning    Pris
Nr               xx
=====================================

    1940
H.52   Linné        2300,00
H.53   Bellman       2100,00
H.54   G.V 10ö violett   210,00
H.55   Sergel       1380,00
    1941
H.56   G.V 5ö grön     42,00
H.57   Bibeln        500,00
H.58   Skansen       460,00
H.59   Hazelius       600,00
H.60   Birgitta       305,00
    1942
H.61   G.V 20ö röd     35,00
H.62   Gustaf III      225,00
H.63I   Folkskolan typI   540,00
H.63II  Folkskolan typII   18,00
H.64   Scheele       275,00
    1943
H.65   G. V 85 år      970,00
H.66   Skytterörelsen    65,00
H.67   Montelius       98,00
    1944
H.68   Sjökartan      120,00
H.69   Flottan 10ö     110,00
H.70   Flottan 20ö     495,00
    1945
H.71I   G.V 15ö typ I    250,00
H.71II  G.V 15ö typ II    27,00
H.72   Röda korset     320,00
H.73   Pressen        37,00
H.74   Rydberg       175,00
H.75   Sparbanken      40,00
    1946
H.76   Domkyrkan 15ö     80,00
H.77   Domkyrkan 20ö    160,00
H.78   Lantbruksmöte     35,00
H.79A   Tegnér        31,00
H.79B   Tegnér        31,00
H.80   Nobel        200,00
    1947
H.81   Geijer        26,00
H.82   G.V jubileum 10    20,00
H.83   G.V jubileum 20    40,00
    1948
H.84   G.V 10ö grön     27,00
H.85   Pionjärerna      40,00
H.86   G.V 90 år 10ö     48,00
H.87   G.V 90 år 20ö     60,00
    1949
H.88   Strindberg      65,00
H.89   Lingiaden       40,00
H.90   UPU 75 år 10ö     25,00
H.91   UPU 75 år 20ö     25,00
    1951
H.92Ia  G.VI A typI 10ö    50,00
H.92IIc  G.VI A typI 10ö    42,00
H.93A   GVIA 25ö grå I    50,00
H.93B   GVIA 25ö grå I    95,00
H.94   Polhem        45,00
    1952
H.95   Olavus Petri     200,00
H.96   GVIA 25ö röd I    135,00
H.97   GVIA 70år 10ö     30,00
H.98   GVIA 70år 25ö     30,00
    1953
H.99   Slottet       320,00
H.100B1  GVIA 20ö grå     55,00
H.101   Idrott        80,00
H.102   Stockholm       72,00
H.103   Svanar 1x20      0,00
H.104   Telegrafverket    85,00
    1954
H.105   VM på skidor     130,00
H.106   GVIA 25ö blå I    45,00
H.107   GVIA 10ö brun I    25,00
H.108   Lenngren       120,00
    1955
H.109   Frimärket 100år    15,00
H.110A  Atterbom       135,00
H.110B  Atterbom       165,00
    1956
H.111   Ryttarolymp 20ö    50,00
H.112   Ryttarolymp 25ö    50,00
H.113   Järnvägen 10ö     45,00
H.114   Järnvägen 25ö     83,00
    1957
H.115   Sjöräddningen    200,00
H.116B4  GVIA 15ö röd     37,00
H.117C2  GVIA 30ö blå     120,00
H.118C2  GVIA 20ö grå     120,00
    1958
H.119   Helikopterpost    90,00
H.120   Sjöpost        52,00
H.121Ab  Fotboll 15ö      48,00
H.122AII Fotboll 20ö      50,00
H.122B  Fotboll 20ö      50,00
H.123   Götstålet       70,00
H.124   Lagerlöf 20ö     52,00
H.125   Lagerlöf 30ö     60,00
    1959
H.126   Vattenfall      55,00
H.127   Röda korset      65,00
H.128   Heidenstam      50,00
H.129   Domänverket      98,00
H.130   Arrhenius       42,00
    1960
H.131   Zorn         170,00
H.132   Världsflyktingår   48,00
H.133   Skytteväsendet    35,00
H.134   Fröding        42,00
H.135   Branting       24,00
    1961
H.136R  SAS rättv       40,00
H.136O  SAS omv        42,00
H.137   G VI A 15ö röd    15,00
H.138A  G VI A 20ö grå    70,00
H.138B  G VI A 20ö grå    140,00
H.139   G VI A 30ö blå    62,00
H.140   Pilo         130,00
H.141   Alströmer       21,00
H.142   Biblioteket      31,00
H.143   Bildsten 1x20     0,00
H.144   Nobel         24,00
    1962
H.145   Lokalbrevbäring    42,00
H.146   Kommunallagar     42,00
H.147A1  GVIA 25ö brun    125,00
H.147B  GVIA 25ö brun     65,00
H.147D1  GVIA 25ö brun     95,00
H.148A  GVIA 35ö blå     53,00
H.148B  GVIA 35ö blå     50,00
H.149   Storkyrkan      20,00
H.150AR  Skokloster      42,00
H.150AO  Skokloster      48,00
H.150BR  Skokloster      42,00
H.150BO  Skokloster      42,00
H.151   G VI A 80år 20ö    15,00
H.152   G VI A 80år 35ö    15,00
H.153   Nobel         42,00
    1963
H.154   VM i Ishockey     20,00
H.155   Hunger        32,00
H.156R  Ingenjör rättv    125,00
H.156O  Ingenjör omv     125,00
H.157   Medicinalst 25ö    60,00
H.158   Medicinalst 35ö    43,00
H.159   Hammarby       30,00
H.160   Nobel         70,00
    1964
H.161A1  Ny siffertyp      5,00
H.161A2  Ny siffertyp     40,00
H.161B  Ny siffertyp     10,00
H.162   Karlfeldt       42,00
H.163   Ärkesätet 40ö     15,00
H.164   Ärkesätet 60ö     15,00
H.165   GVIA 40ö blå III   95,00
H.166A  GVIA 30ö viol     65,00
H.166Bb  GVIA 30ö vio     54,00
H.167   Nobel 30ö       38,00
H.168   Nobel 40ö       68,00
    1965
H.169   Visby ringmur     38,00
H.170AR  Teleunionen      50,00
H.170AO  Teleunionen      50,00
H.171A  Prins Eugen      23,00
H.171B  Prins Eugen      40,00
H.172   Fredrika Bremer    20,00
H.173   Nobel 30ö       38,00
H.174A  Nobel 40ö       80,00
H.174B  Nobel 40ö       80,00
    1966
H.175R  Söderblom       35,00
H.175O  Söderblom       35,00
H.176A  VM skridsko      5,00
H.176B  VM skridsko      5,00
H.177   Nationalm. 30ö     7,00
H.178A  Nat.museum      62,00
H.178B  Nat.museum      68,00
H.179   Representations    20,00
H.180A1  Drottningholm     5,00
H.180A2  Drottningholm     13,00
H.180B  Drottningholm     5,00
H.180C1  Drottningholm     15,00
H.181   Almqvist       15,00
H.182I  Fartyg på frim     6,00
H.182IIA Fartyg på frim     6,00
H.182IIB Fartyg på frim    15,00
H.183   Nobel 30ö       35,00
H.184A  Nobel 40ö       45,00
H.184B  Nobel 40ö       58,00
    1967
H.185A  VM i handboll     24,00
H.185B  VM i handboll     19,00
H.186   GVIA 45ö gul III   70,00
H.187A  EFTA         52,00
H.187B  EFTA         65,00
H.188AR  Fjället        13,00
H.188AO  Fjället        13,00
H.188BR  Fjället        13,00
H.188BO  Fjället        13,00
H.189A  VMbordtennis     26,00
H.189B  VMbordtennis     75,00
H.190A1  GVIA 45ö blå     90,00
H.190C  GVIA 45ö blå     135,00
H.191A1  Finska nybygg     5,00
H.191B1  Finska nybygg     5,00
H.192   Högertrafik 35ö    10,00
H.193   Högertrafik 45ö    10,00
H.194A  Hjälmprydnad     12,00
H.194B  Hjälmprydnad     24,00
H.195B  Postryttare      10,00
H.195C1  Postryttare      75,00
H.195C2  Postryttare      5,00
H.196AR  Skären blom      13,00
H.196AO  Skären blom      13,00
H.197   Älg          42,00
H.198   G VI A 85år 45ö    17,00
H.199   G VI A 85år 70ö    28,00
H.200   Nobel 35ö       26,00
H.201   Nobel 45ö       21,00
    1968
H.202   Berwald        17,00
H.203   Riksbanken 45ö    18,00
H.204   Riksbanken 70ö    24,00
H.205A  Vildblommor      38,00
H.205B  Vildblommor      38,00
H.206   Lunds univers     7,00
H.207   Kyrkornas världs   26,00
H.208R  Dalslands kan     10,00
H.208O  Dalslands kan     10,00
H.209   Folkhögskolan     18,00
H.210:0  Orientering      14,00
H.210:1  Orientering      27,00
H.211   Bildsten 1x10    1175,00
H.212AR  Svanar 1x10     440,00
H.212B  Svanar 1x10     385,00
H.213   Döderhultarn      9,00
H.214   Bruno Liljefors    28,00
H.215   Nobel 35ö       23,00
H.216   Nobel 45ö       18,00
    1969
H.217   Handelsfartyg     7,00
H.218   GVIA 50ö grön     27,00
H.219   GVIA 55ö röd     25,00
H.220   Norden        25,00
H.221   ILO          15,00
H.222A  Europa        110,00
H.222B  Europa        110,00
H.223   A Engström 35ö    13,00
H.224   A Engström 55ö    13,00
H.225A  Wasa         15,00
H.225B  Wasa         15,00
H.226   H Söderberg      15,00
H.227   Bo Bergman      15,00
H.228A  Sagor         65,00
H.228B  Sagor         75,00
H.229   Nobel 45ö       22,00
H.230   Nobel 55ö       29,00
    1970
H.231   Timmerflottning    9,00
H.232   Polcirkeln      25,00
H.233   Glimmingehus     15,00
H.234A  Sv Näringsliv     58,00
H.234B  Sv Näringsliv     58,00
H.235A  Gruvdrift       20,00
H.235B  Gruvdrift       29,00
H.236   FN 25 år 55ö     11,00
H.237A  FN 25 år 70ö     11,00
H.237B  FN 25 år 70ö     15,00
H.238A  Sv Fåglar       36,00
H.238B  Sv Fåglar       68,00
H.239   Nobel 45ö       39,00
H.240   Nobel 55ö       44,00
    1971
H.241   Kvinnlig rösträtt   19,00
H.242   Flykting       25,00
H.243   Containertransp    15,00
H.244   GVIA 85ö brun     42,00
H.245   Musik. akademi    10,00
H.246   GVIA 65ö grön     45,00
H.247   Trafiksäkerhet    30,00
H.248A  Riksregalierna    23,00
H.248B  Riksregalierna    23,00
H.248C  Riksregalierna    40,00
H.249A  Gammald. Jul     54,00
H.249B  Gammald. Jul     95,00
H.249C  Gammald. Jul     54,00
H.250   N Holgersson     12,00
H.251A  Nobel 55ö       45,00
H.252   Nobel 65ö       40,00
    1972
H.253   Idrottsflickor    26,00
H.254A  Svenskt glas     37,00
H.254B  Svenskt glas     48,00
H.255   I sydost       18,00
H.256   Miljövård 65ö     14,00
H.257   Miljövård 85ö     12,00
H.258A1  Väderkvarnar     26,00
H.258B  Väderkvarnar    1400,00
H.259A  Stockholmia      13,00
H.259B  Stockholmia      18,00
H.260:0  Gustav. konst     10,00
H.260:1  Gustav. konst     10,00
H.261   Julfrimärken     14,00
H.262   G VI A 90år      25,00
    1973
H.263   Postdiligens     10,00
H.264   Kungl. Teatern     9,00
H.265   G VI A        15,00
H.266   I Dalom        16,00
H.267A  Springare (y)     3,00
H.267B  Springare (x)     3,00
H.268A  Vik.skepp (y)     4,00
H.268B  Vik.skepp (x)     4,00
H.269   Mot fjärran mål    19,00
H.270   Nord. museet     56,00
H.271   Allmogemålning    24,00
    1974
H.272   Vintersport skid   18,00
H.273   Stockholmia      5,00
H.274   Ystad         13,00
H.275A  C XVI G 75ö      19,00
H.275B  C XVI G 75ö      13,00
H.276   UPU          38,00
H.277   Västkust       14,00
H.278   Publicistklubben    9,00
H.279   Sjöfart        13,00
    1975
H.280   Int. kvinnoåret    13,00
H.281   C XVI G 90ö      14,00
H.282   Byggnadsvård     14,00
H.283   Vaka,Värna,Hj     15,00
H.284   Igelkott       11,00
H.285I  Kyrklig konst55ö   13,00
H.285II  Kyklig konst     22,00
H.286   Kyrklig konst90ö   26,00
    1976
H.287A  C XVI G 1kr      25,00
H.287B  C XVI G 1kr      18,00
H.288   Alkfåglar       14,00
H.289   Knypplerska      15,00
H.290   Ångermanland     13,00
H.291   Kungabröllop     15,00
H.292   Tekniska nydan    14,00
H.293   Bokmåleri 65ö     10,00
H.294   Bokmåleri 1kr     14,00
    1977
H.295   C XVI G 1.10kr    17,00
H.296   Motionsidrott     14,00
H.297   O Andersson      12,00
H.298   Roslagens famn    14,00
H.299A1  Uppsala univ     29,00
H.299B1  Uppsala univ     16,00
H.299B2  Uppsala univ     36,00
H.300   Gotlandsruss     10,00
H.301A1  Vilda Bär       25,00
H.301B1  Vilda Bär       45,00
H.301C1  Vilda Bär       12,00
H.301D1  Vilda Bär       12,00
H.301D2  Vilda Bär       20,00
H.302   Lokaltrafiken     9,00
H.303   Julpost 75ö      11,00
H.304   Julpost 1.10kr    16,00
    1978
H.305A  C XVI G 1.30     18,00
H.305B  C XVI G 1.30     19,00
H.306   Kristna samfund    13,00
H.307:0  Linnés resor     12,00
H.307:1  Linnés resor     12,00
H.308   Västergötland     16,00
H.309   Kröningsvagn     13,00
H.310   Svampar        12,00
H.311:0  Gamla leksak     13,00
H.311:1  Gamla leksak     25,00
H.312:0  Gamla leksak     19,00
    1979
H.313   Rabattmärke     180,00
H.314   Lantbruk       18,00
H.315:0  Göta kanal      11,00
H.315:1  Göta kanal      11,00
H.316   Havsforskning     12,00
H.317   Folkdräkter 90ö    14,00
H.318   Folkdräkter 1.30   19,00
    1980
H.319   Energikällor     17,00
H.320   Ny tronföljd     18,00
H.321   Rabattmärke     180,00
H.322   Hälsingland      16,00
H.323   C XVI G 1.50kr    20,00
H.324   Sv serier 1.15kr   16,00
H.325   Sv serier 1.50kr   20,00
H.326   Nobel 1.40kr     19,00
H.327   Nobel 2kr       28,00
H.328   Julpost        18,00
    1981
H.329   Jaktfalk       250,00
H.330   Rabattmärken     180,00
H.331   Allmogebåtar     14,00
H.332   Natt och Dag     22,00
H.333   Sv i världen     20,00
H.334   Julpost        18,00
    1982
H.335   John Bauer      10,00
H.336   Europa        22,00
H.337   Rabattmärken     180,00
H.338   Nya sjömärken     22,00
H.339   Leva tillsamman    18,00
H.340   Julpost        19,00
H.341   Nobel-Astrofys    17,00
    1983
H.342   Tryckerikonsten    22,00
H.343   Sverige-USA      18,00
H.344   Rabattmärken     180,00
H.345   Stockholmia      14,00
H.346   Posthornsnäcka    24,00
H.347   Julpost        28,00
H.348   Nobel-Kemi      20,00
    1984
H.349   Europa        24,00
H.350   Fjälldjur       25,00
H.351   Rabattmärken     180,00
H.352   Made inSweden     22,00
H.353   Stockholmia      14,00
H.354   Äldre städer     16,00
H.355   Julpost        28,00
H.356   Nobel         20,00
    1985
H.357   Levande natur     27,00
H.358   Europa        24,00
H.359   Rabattmärken     180,00
H.360   Knut den helige    27,00
H.361   Stockholmia      16,00
H.362   Julpost        30,00
H.363   Nobel-Litteratur   20,00
    1986
H.364   Stockholmia      17,00
H.365A1  Fåglar        28,00
H.365A2  Fåglar        28,00
H.366   Postverket 350    22,00
H.367   Olof Palme      35,00
H.368   Rabattmärken     180,00
H.369   C XVI G 40 år     28,00
H.370   Europa        25,00
H.371   Stockholmia      38,00
H.372   Julpost        31,00
H.373   Nobel-Fred      20,00
    1987
H.374   Äng och Hage     28,00
H.375   Europa        27,00
H.376   Rabatt-sagor     180,00
H.377   I humanitetens t   26,00
H.378   Gripsholm       23,00
H.379   Cirkus        22,00
H.380   Bot. trädgårdar    23,00
H.381   Julpost        33,00
H.382   Nobel-Astrofys    21,00
    1988
H.383   Inlandets båtar    26,00
H.384:0  Nya Sverige      32,00
H.384:1  Nya Sverige      32,00
H.385   Kusthavet       29,00
H.386   Rabatt-midsom    180,00
H.387   Sv. konstnärer    18,00
H.388   Europa-tåg      27,00
H.389   Fotboll        24,00
H.390   Julpost        33,00
H.391   Nobel-Kemi      34,00
    1989
H.392   Djur i hotad milj   30,00
H.393   Globen        25,00
H.394   Europa        29,00
H.395   Rabatt-sommar    180,00
H.396   Smål.företags     19,00
H.397   Polarforskning    28,00
H.398   Nationalparker    32,00
H.399   Hundar        26,00
H.400   Nobel-Fys/med     40,00
H.401   Julpost        34,00
    1990
H.402   Nationalparker    33,00
H.403   Europa        33,00
H.404   Vikingar       27,00
H.405   Ryttar-VM       32,00
H.406   Rabatt-Biodling   180,00
H.407   Massa/Papper     28,00
H.408   Bellman/Taube     22,00
H.409   Fotografering     26,00
H.410   Nobel-Litteratur   42,00
H.411   Julpost        40,00
    1991
H.412   Sötvattensfiskar   33,00
H.413   Svenska Kartor    41,00
H.414   Europa        32,00
H.415   Rabatt-Skansen    64,00
H.416   Järn bryter Bygd   21,00
H.417   Olympiskt guld I   26,00
H.418   Rock & Pop      22,00
H.419   Slania        48,00
H.420   Nobel-Fred      45,00
H.421   Julpost        37,00
    1992
H.422   Vilda Djur 1     37,00
H.423   Olympiskt guld II   30,00
H.424   Berömda frim     34,00
H.425   Europa        36,00
H.426   Rabattmärken     65,00
H.427   Olympiskt guld    60,00
H.428   Hälsningsfrim     30,00
H.429   Nationalmuseu     44,00
H.430   Förhist. djur     36,00
H.431   Mare Balticum     48,00
H.432   Julpost-Ikoner    37,00
    1993
H.433   Vilda Djur 2     38,00
H.434   Sport         50,00
H.435   Bär o Frukter     32,00
H.436   Rabatt-Blommor    68,00
H.437   Europa        42,00
H.438   Fjärilar       64,00
H.439   Hälsningsfrim     39,00
H.440   Sjöfåglar       52,00
H.441   Kungl.familjen    53,00
H.442   Julpost        32,00
    1994
H.443   Plommon        37,00
H.444   Lantdjur       42,00
H.445   Katter        48,00
H.446   Sverige-Frankr    40,00
H.447   Rosor         42,00
H.448   Svensk Form      51,00
H.449   Hälsningsfrim     43,00
H.450   Sverige-Finland    26,00
H.451   Europa        48,00
H.452   Skydda v fåglar    58,00
H.453   Julpost        38,00
    1995
H.454   Lantdjur 2      49,00
H.455   Bär          44,00
H.456   Svenska hus 1     24,00
H.457   Europa        58,00
H.458   Fjällblommor     48,00
H.459   Norden        30,00
H.460   Spårvagnar      49,00
H.461   Hälsningsfrim     48,00
H.462   Filmen 100år     48,00
H.463   Forntida skatter   44,00
H.464   Julpost        44,00
H.465   Nobel         36,00
    1996
H.466   Vilda djur 3     49,00
H.467   Vinterbär       45,00
H.468   Svenska hus 2     31,00
H.469   C XVI G 50 år     65,00
H.470   Europa        32,00
H.471   Sommar i konst    49,00
H.472   Hälsningsfrim     49,00
H.473   Svampar        28,00
H.474   Ekoparken       39,00
H.475   Fyra decennier    82,00
H.476   Julpost        45,00
H.477   Nobel-Fys/Med     65,00
    1997
H.478   Alla hjärtans d    60,00
H.479   Svenska hus 3     34,00
H.480   Nordens ark 2     78,00
H.484   Nordens ark 2     27,00
H.481   Glad Påsk       78,00
H.482   Blommor       130,00
H.483   Europa        66,00
H.485   Älgar         78,00
H.486   Antikmuseum      52,00
H.487   Bilar         78,00
H.488   Nobel         48,00
H.489   Julpost-peppark   120,00
H.490   Julpost-änglar    100,00Svenska frimärkshäften - huvudmeny
maskintillverkade häften | automathäftenLars E. Ohlson
Magnoliag 21   -   256 68 Helsingborg   -   Sverige
E-mail: info@scand.net
Tel: 0705-296541
-Medlem av Sveriges Frimärkshandlareförbund-


Copyright © 2021 Lars E. Ohlson